Harmonogramy zajęć

maj 2019

tygodniowe

weekendowe 1

weekendowe 2

czerwiec 2019

tygodniowe

weekendowe 1

weekendowe 2

lipiec 2019

tygodniowe

weekendowe 1

weekendowe 2

sierpień 2019

tygodniowe weekendowe 1 weekendowe 2

wrzesień 2019

tygodniowe weekendowe 1 weekendowe 2

 

 

Na ćwiczeniach należy przedstawić zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę pozwalające na udział w zajęciach (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc)

 

 

 

Harmonogram warsztatów pierwszej pomocy

Harmonogram masażu Shantala

 15 marca 2019 r. godz. 19.30

26 marca 2019 r. godz. 19.30

28 marca 2019 r. godz. 19.30

12 kwietnia 2019 r. godz. 17.30

18 kwietnia 2019 r. godz. 19.30

13 maja 2019 r. godz. 19.30

16 maja 2019 r. godz. 19.30

7 czerwca 2019 r. godz. 19

14 czerwca 2019 r. godz. 17

8 marca 2019 r. godz. 18.00