Harmonogramy zajęć

luty 2020

tygodniowe weekendowe 1 weekendowe 2

marzec 2020

tygodniowe weekendowe 1 weekendowe 2

kwiecień 2020

tygodniowe weekendowe 1 weekendowe 2

 

 

Na ćwiczeniach należy przedstawić zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę pozwalające na udział w zajęciach (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc)

 

 

 

Harmonogram warsztatów pierwszej pomocy

Harmonogram masażu Shantala

 

4 lutego 2020 godz. 19.00

13 lutego 2020 godz. 19.00

28 lutego 2020 godz. 19.00

6 marca 2020 godz. 19.00

19 marca 2020 godz. 19.00

27 marca 2020 godz. 19.00

3 kwietnia 2020 godz. 19.00

24 kwietnia 2020 godz. 19.00

15 maja 2020 godz. 19.00

29 maja 2020 godz. 19.00

terminy ustalane indywidualnie