Harmonogramy zajęć

marzec 2019

tygodniowe

weekendowe 1

weekendowe 2

kwiecień 2019

tygodniowe

weekendowe 1

weekendowe 2

maj 2019

tygodniowe

weekendowe 1

weekendowe 2

 

 

Na ćwiczeniach należy przedstawić zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę pozwalające na udział w zajęciach (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc)

 

 

 

Harmonogram warsztatów pierwszej pomocy

Harmonogram masażu Shantala

 

15 marca 2019 r. godz. 19.30

26 marca 2019 r. godz. 19.30

28 marca 2019 r. godz. 19.30

12 kwietnia 2019 r. godz. 17.30

8 marca 2019 r. godz. 18.00