Harmonogramy zajęć

wrzesień

tygodniowe weekendowe 1 - BRAK WOLNYCH MIEJSC weekendowe 2 - BRAK WOLNYCH MIEJSC

październik

tygodniowe weekendowe 1 weekendowe 2

listopad

tygodniowe weekendowe 1 weekendowe 2

grudzień

tygodniowe weekendowe 1 weekendowe 2

styczeń

tygodniowe    

 

 

Na ćwiczeniach należy przedstawić zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę pozwalające na udział w zajęciach (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc)

 

 

Kurs podstawowy- postępowanie w stanach nagłych u niemowląt i dzieci

 • 11 września godz. 19.00
 • 25 września godz. 19.00
 • 9 października godz. 19.00
 • 23 października godz. 19.00
 • 6 listopada godz. 19.00
 • 27 listopada godz. 19.00
 • 11 grudnia godz. 19.00

 

Kurs uzupełniający- postępowanie w stanach nagłych u niemowląt i dzieci

 • 18 września godz. 19.00
 • 16 października godz. 19.00
 • 13 listopada godz. 19.00
 • 18 grudnia godz. 19.00

 

Kurs podstawowy - postępowanie w stanach nagłych u dorosłych

 • 26 czerwca godz. 19.00
 • 24 lipca godz. 19.00
 • 21 sierpnia godz. 19.00

 

Harmonogram masażu Shantala

 • terminy ustalane indywidualnie