Harmonogramy zajęć

czerwiec

tygodniowe weekendowe 1 – BRAK WOLNYCH MIEJSC weekendowe 2

lipiec

tygodniowe weekendowe 1 weekendowe 2

sierpień

tygodniowe weekendowe 1 weekendowe 2

wrzesień

tygodniowe weekendowe 1 weekendowe 2

październik

tygodniowe weekendowe 1 weekendowe 2

 

 

Na ćwiczeniach należy przedstawić zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę pozwalające na udział w zajęciach (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc)

 

 

Kurs podstawowy- postępowanie w stanach nagłych u niemowląt i dzieci

 • 5 czerwca godz. 19.00
 • 19 czerwca godz. 19.00
 • 3 lipca godz. 19.00
 • 17 lipca godz. 19.00
 • 7 sierpnia godz. 19.00
 • 21 sierpnia godz. 19.00

 

Kurs uzupełniający- postępowanie w stanach nagłych u niemowląt i dzieci

 • 12 czerwca godz. 19.00
 • 10 lipca godz. 19.00
 • 14 sierpnia godz. 19.00

 

Kurs podstawowy - postępowanie w stanach nagłych u dorosłych

 • 26 czerwca godz. 19.00
 • 24 lipca godz. 19.00
 • 21 sierpnia godz. 19.00

 

Harmonogram masażu Shantala

 • terminy ustalane indywidualnie