Zajęcia tygodniowe

Zajęcia prowadzone w dni powszednie, zwykle poniedziałek lub środa. 
Cztery spotkania po 3 - 3,5 godzin. 
7 godzin wykładów, 3 godziny warsztatów, 3 godziny ćwiczeń 

 

400 zł

Zapisz się

 

Zajęcia weekendowe

Zajęcia prowadzone w weekend 
Dwa spotkania po 6 - 6,5 godz. 
7 godzin wykładów, 3 godziny warsztatów, 2 godziny ćwiczeń 

 

500 zł

Zapisz się

 

Kurs podstawowy- postępowanie w stanach nagłych u niemowląt i dziec

Czas trwania kursu –  2 godziny

 

70 zł / osoba

Zapisz się

 

Kurs uzupełniający- postępowanie w stanach nagłych u niemowląt i dzieci

Przeznaczony dla osób, które ukończyły  kurs podstawowy postępowania w stanach nagłych u dzieci, a chcą poszerzyć swoją wiedzę o zasady działania w wybranych jednostkach chorobowych.

Czas trwania kursu –  3 godziny

 

100 zł / osoba

Zapisz się

 

Kurs podstawowy- postępowanie w stanach nagłych u dorosłych

Czas trwania kursu –  2 godziny

 

70 zł / osoba

Zapisz się

 

Masaż Shantala

Kurs dla Rodziców chcących nauczyć się wzmacniania więzi z dzieckiem.

Zajęcia w grupach max. 9 osobowych.

2-godzinne zajęcia praktyczne z wykorzytaniem fantomów.

 

130 zł / 2 godziny

Zapisz się